انجمن شهرسازی و معماری افلاک

سایت تخصصی شهرسازی با دستی بر معماری و عمران

پی دی اف مقالات آموزشی و علمی
آشنایی با اصطلاحات شهرسازی
طرح‌های برتر در معماری و شهرسازی
شناختی از شهرسازی و معماری اصیل ایرانی-شیعی

کانال تلگرام:
T.me/AflakUrbanism

آخرین نظرات
 • ۱۷ دی ۹۷، ۰۲:۱۷ - پروژه های دانشجویی
  مرسی

۹ مطلب در بهمن ۱۳۹۷ ثبت شده است

منابع کنکور ارشد مجموعه برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری


زبان عمومی

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان

۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما

۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل


زبان تخصصی:

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.

۲- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه


مباحث عمومی شهرسازی ایران

۱- اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده)

۲- مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۳- مدیریت شهری (لطیفی)

۴- تحلیلی بر ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)

۵- مقدمه‌ای بر برنامه ریزی شهری (شیعه)

۶- کتاب سبز شهرداری‌ها (جلد ۲، ۵ و ۱۱)

۷- مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران (کامروا)

۸- فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی)

۹- از شار تا شهر (حبیبی)

۱۰- هویت شهر (بهزادفر)

۱۱- تراکم در شهرسازی (عزیزی)

۱۲- برنامه ریزی مسکن (پورمحمدی)

۱۳- کاربری زمین (پورمحمدی)

۱۴- برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری)

۱۵- با شهر و منطقه در ایران (شیعه)

۱۶- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (مرکز آمار ایران)

۱۷-  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأکید بر رویکرد پایداری (سلطانی)

۱۸- شبکه ارتباطی در طراحی شهری (قریب)

۱۹- پیش نویس برنامه ششم توسعه کشور


مبانی نظری برنامه ریزی شهری، منطقه‌ای و مدیریت شهری

۱- مبانی و تکنیک‌های برنامه ریزی شهری (زیاری)

۲- برنامه ریزی راهبردی توسعه شهری (مهدی زاده)

۳- برنامه ریزی منطقه‌ای (اشکوری)

۴- طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی (بهزادفر)

۵- اصول و روش‌های برنامه ریزی منطقه‌ای (زیاری)

۶- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، جلد ۱ و ۲ (پاکزاد)

۷- برنامه ریزی کاربری زمین (پورمحمدی)

۸- آیین شهرسازی پایدار (بهزادفر)

۹- شهر و محیط زیست (مدرس)

۱۰- جغرافیای شهری (شکویی)

۱۱- نظریه‌های شهر و پیرامون (پاپلی یزدی)

۱۲- جامعه شناسی شهر (فیالکوف)

۱۳- مرمت شهری (حبیبی)

۱۴- دیدگاه‌های نو در جغرافیای شهری (شکویی)

۱۵- مدیریت و حکمروایی شهری (برک پور)

۱۶- آهنگ صنعت، آوای شهر (شیعه)

۱۷- کاربرد مدل در جغرافیا با تأکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه‌ای (حکمت نیا و موسوی)

۱۸- زیرساخت شهری (بهزادفر)

۱۹- مقدمه‌ای بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (نوریان)

۲۰- مدیریت شهری (لطیفی)

۲۱- فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی)


تاریخ شهر و شهرسازی

۱- تاریخ شکل شهر (موریس)

۲- شهرسازی معاصر، از نخستین چشمه‌ها تا منشور آتن (استروفسکی)

۳- تاریخ شهر اروپا تا انقلاب صنعتی (پاکزاد)

۴- تاریخ شهر (بنه ولو)

۵- شهرسازی؛ تخیلات و واقعیات (شوای)

۶- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، جلد ۱ و ۲ (پاکزاد)

۷- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (پاکزاد)

۸- از شار تا شهر (حبیبی)

۹- تحلیلی از ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)

۱۰- با شهر و منطقه در ایران (شیعه)

۱۱- معماری و شهرسازی ایرانی به روایت تصویر (کیانی)

۱۲- مقدمه‌ای بر شهر و شهرنشینی در ایران (سلطان زاده)

۱۳- ساخت شهر و معماری در اقلیم گرم و خشک ایران (توسلی)


آمار و روش ها و فنون برنامه ریزی

۱- کتاب آمار و احتمال، تالیف محسن طورانی، انتشارات پژوهه

۲- کتاب کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری و ناحیه ای، تالیف میرنجف موسوی و حکمت نیا، انتشارات علم نوین

۳- کتاب مکتب‌ها نظریه‌ها و مدل‌های برنامه و برنامه ریزی منطقه‌ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد

۴- کتاب اصول روش‌های برنامه ریزی منطقه‌ای، تالیف کرامت الله زیاری، انتشارات دانشگاه یزد

 • مصطفی جمشیدی

منابع کنکور ارشد طراحی شهری


زبان عمومی

۱- کتاب گرامر کاربردی زبان انگلیسی، شهاب اناری و همکاران، انتشارات مبتکران

۲- کتاب گرامر زبان انگلیسی، عباس فرزام، انتشارات باستان

۳- کتاب تافل رهنما، ابراهیم نظری تیموری، انتشارات رهنما

۴- کتاب ۵۰۴ واژه ضروری تافل، انتشارات جنگل


زبان تخصصی:

۱- کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته شهرسازی، تالیف حسین فرهادی، انتشارات سمت.

۲- کتاب زبان تخصصی رشته شهرسازی، تالیف فرانک سعیدی فرد و مینا خندان، انتشارات رهام اندیشه.


مباحث عمومی شهرسازی ایران

۱- اصلاح نظام مدیریت توسعه شهری در ایران (مهدی زاده)

۲- مجموعه مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

۳- مدیریت شهری (لطیفی)

۴- تحلیلی بر ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)

۵- مقدمه‌ای بر برنامه ریزی شهری (شیعه)

۶- کتاب سبز شهرداری‌ها (جلد ۲، ۵ و ۱۱)

۷- مقدمه‌ای بر شهرسازی معاصر ایران (کامروا)

۸- فرایند برنامه ریزی شهری ایران (رهنمایی و شاه حسینی)

۹- از شار تا شهر (حبیبی)

۱۰- هویت شهر (بهزادفر)

۱۱- تراکم در شهرسازی (عزیزی)

۱۲- برنامه ریزی مسکن (پورمحمدی)

۱۳- کاربری زمین (پورمحمدی)

۱۴- برنامه ریزی شهرهای جدید (زیاری)

۱۵- با شهر و منطقه در ایران (شیعه)

۱۶- نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن (مرکز آمار ایران)

۱۷-  مباحثی در حمل ونقل شهری با تأکید بر رویکرد پایداری (سلطانی)

۱۸- شبکه ارتباطی در طراحی شهری (قریب)

۱۹- پیش نویس برنامه ششم توسعه کشور


مبانی نظری معماری و طراحی شهری

۱- مبانی نظری طراحی شهری معاصر (بحرینی)

۲- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب (قبادیان)

۳- مبانی طراحی شهری (هدمن و یازوسکی، ترجمه رضازاده)

۴- زیبایی شناسی در معماری (گروتر، ترجمه پاکزاد)

۵- کند و کاوی در تعریف طراحی شهری (گلکار)

۶- اسناد هدایت طراحی شهری (گلکار)

۷- مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری (پاکزاد)

۸- طراحی شهری به سوی یک شکل پایدارتر شهر (هیلدر براندفری، ترجمه بحرینی)

۹- مرمت شهری (حبیبی و مقصودی)

۱۰- طراحی شهری (جان لنگ، ترجمه بحرینی)

۱۱- مقالاتی در باب مفاهیم معماری و طراحی شهری (جلد ۲ و ۱) (پاکزاد)

۱۲- مقدمه‌ای بر مبانی برنامه ریزی شهری (شیعه) ۱۳- نظریه‌های شهر و پیرامون (پاپلی یزدی)

۱۴- راهنمای طراحی شهری (ترجمه رضا رضایی) ۱۵- فرآیند طراحی شهری (بحرینی)

۱۶- سیمای شهر (کویین لینچ)

۱۷- آفرینش مکان پایدار (گلکار)

۱۸- آیین شهرسازی پایدار (بهزادفر)

۱۹- چگونه فضاهای همگانی را مطالعه کنیم (ترجمه بهزادفر)


تاریخ معماری و شهرسازی

۱- تاریخ شکل شهر (جیمز موریس)

۲- تاریخ شهر (پاکزاد)

۳- طراحی شهرها (ادموند بیکن)

۴- شهر و محیط زیست (پروفسور مدرس)

۵- تاریخ شهر (بنه ولو)

۶- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی، جلد ۳ و ۲ و ۱

۷- آهنگ صنعت و آوای شهر، اسماعیل شیعه

۸- از شار تا شهر (محسن حبیبی)

۹- مقدمه‌ای بر شهر و شهرنشینی (سلطان زاده)

۱۰- با شهر و منطقه در ایران (اسماعیل شیعه)

۱۱- تحلیلی بر ویژگی‌های برنامه ریزی شهری در ایران (مشهدی زاده دهاقانی)

۱۲- مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب (وحید قبادیان)

۱۳- شهرسازی تخیلات و واقعیات (فرانسواز شوای؛ ترجمه محسن حبیبی)

۱۴- تاریخ شهر و شهرنشینی در اروپا (جهانشاه پاکزاد)

۱۵- تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (جهانشاه پاکزاد)

۱۶- معماری معاصر غرب (ریشه ها و مفاهیم) (امیر بانی مسعود)

۱۷- معماری هزاره سوم احمدرضا تورانی

۱۸- مرمت شهری (محسن حبیبی و ملیحه مقصودی)

۱۹- سبک شناسی معماری ایرانی، محمد کریم پیرنیا)

۲۰- شهرسازی معاصر (واتسلاف استروفسکی)

۲۱- معماری اسلامی (رابرت هیلن براند)

۲۲- تاریخ معماری مدرن (لئوناردو بنه ولو)


تحلیل فضاهای معماری و شهری

۱- مکان‌های عمومی و فضاهای شهری (کرمونا)

۲- طراحی شهری معاصر (بحرینی)

۳- مبانی طراحی شهری در بخش مرکزی تهران (توسلی)

۴- طراحی شهری در خیابان کارگر (توسلی)

۵- طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد (توسلی)

۶- قواعد و معیارهای طراحی شهری (محمود توسلی)

۷- ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران (توسلی)

۸- طراحی فضای شهری، جلد ۲ و ۱ (توسلی)

۹- سیر اندیشه‌ها در شهرسازی (۱-۳)

۱۰- محیط‌های پاسخده (ین بنتلی)

۱۱- سیمای شهر (کوین لینچ)

۱۲- مرمت شهری (حبیبی)

۱۳- مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری (پاکزاد)

۱۴-  شبکه ارتباطی در طراحی شهری (قریب)

۱۵- زیبایی شناسی در معماری (گروتر)

۱۶- مبانی طراحی شهری (رضازاده)

۱۷- گزیده منظر شهری (کالن)

۱۸- طراحی شهرها (اموند بیکن)

۱۹- به سوی شهرسازی انسانگرا (یار احمدی)

۲۰- به سوی شکل پایدار شهر (هیلدر براند فری)

۲۱- تحلیل فضای شهری (بحرینی)

۲۲- فرآیند طراحی شهری (بحرینی)

۲۳- شهرسازی شهروندگرا (فرانسیس تیبالدز)

۲۴- آشنایی با معماری جهان (محمد ابراهیم زارعی)

۲۵- کلیه مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی

۲۶- آفرینش مرکز شهری سرزنده (ترجمه بهزادفر)

۲۷- طراحی شهری برای قرن شهری (بحرینی)

 • مصطفی جمشیدی

باغ ایرانی و تحلیل باغ فین کاشان و ارم شیراز


لینک دانلود پاورپوینت


لینک دانلود پی دی اف


لینک فایل در کانال تلگرام

 • مصطفی جمشیدی

عوامل تولید مسکن: زمین، مصالح، نیروی انسانی و سرمایه.

از بین این چهار عامل، زمین به عنوان مهم‌ترین عامل مسکن شناخته می‌شود و در حدود پنجاه درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت زمین است؛ و بعد از آن مهم‌ترین عامل مصالح می‌باشد که در حدود سی درصد قیمت مسکن مربوط به قیمت مصالح است. سهم زمین در قیمت مسکن در نظام‌های مختلف برنامه‌ریزی متفاوت است و گاهی حتی سهم زمین به صفر می‌رسد؛ مانند نظام‌های سوسیالیستی که زمین تحت تملک دولت است. هم اکنون در برخی از کشورها مانند هندوستان و آفریقای جنوبی حتی زمین شهری نیز جزو اراضی دولتی محسوب می‌شود. بر این اساس سطوح مختلفی از مداخله دولت‌ها در بحث زمین شهری وجود دارد.

 • مصطفی جمشیدی

اصطلاحات شهرسازی


زمین بایر: زمینی است که سابقه آبادانی و عمران دارد ولی حداقل پنج سال است که بدون استفاده مانده.

 • مصطفی جمشیدی


مجموعه ضوابط، مقررات و مصوبات موردی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران


لینک دانلود


لینک فایل در کانال تلگرام

 • مصطفی جمشیدی


پی دی اف کتاب تاریخ شهر و شهرسازی در جهان


نوشته دکتر حمید رضا عامری، مهندس صابر زند


لینک دانلود کتاب


لینک فایل در کانال تلگرام

 • مصطفی جمشیدی

اصطلاحات شهرسازی


اراضی موات: به زمین‌هایی گفته می‌شود که سابقه عمران و احیا نداشته باشند.

 • مصطفی جمشیدی

قدرتمندترین شهرهای جهان در سال ۲۰۱۸


در مجموع چهار شهر از قاره اروپا، چهار شهر از منطقه آسیای جنوب شرقی، یک شهر از آمریکای شمالی و یک شهر از منطقه اقیانوسیه در فهرست ده شهر قدرتمند قرار گرفتند.


فهرست قدرتمندترین شهرهای جهان در سال ۲۰۱۸ اعلام شد و لندن، پایتخت بریتانیا برای هفتمین سال پیاپی در صدر این جدول قرار گرفت.


موسسه استراتژی شهری یادبود موری، از سال ۲۰۰۸ تاکنون نقاط قوت و ضعف نسبی ۴۴ شهر مشهور و محبوب جهان را مورد بررسی و تحلیل قرار داده است. محققان این موسسه برای ارزیابی قدرت شهرها به توانایی آنها در جذب سرمایه، کسب و کار و مردم، آنچه که به عنوان مغناطیسم شهرها نامید می‌شود، نگاه می‌کنند.


شش موردی که این موسسه برای ارزیابی شهرها از آن استفاده کرده است عبارتند از: اقتصاد، تحقیق و توسعه، تعامل فرهنگی، قابلیت زندگی، محیط زیست و دسترسی شهری.


برای هرکدام از این موارد نیز۷۰ شاخص تعریف شده و شهرها براساس این شاخص‌ها امتیاز گرفتند. هر شهر می‌توانست حداکثر ۲۶۰۰ امتیاز کسب کند.


لندن، نیویورک، توکیو، پاریس و سنگاپور به ترتب در رتبه اول تا پنجم قدرتمندترین شهرهای جهان در سال ۲۰۱۸ قرار گرفتند. آن‌ها توانستند ۱۶۹۲.۳ تا ۱۳۱۰.۶ امتیاز به دست آورند.


آمستردام، سئول، برلین، هنگ کنگ و سیدنی نیز جایگاه ششم تا دهم این جدول را از آن خود کردند. امتیاز این شهرها بین ۱۲۶۵.۹ تا ۱۲۰۰.۷ متغییر بود.


در مجموع چهار شهر از قاره اروپا، چهار شهر از منطقه آسیای جنوب شرقی، یک شهر از آمریکای شمالی و یک شهر از منطقه اقیانوسیه در فهرست ده شهر قدرتمند جهان در سال گذشته قرار گرفتند.


جهانی شدن سبب شده است تا مردم و همچنین سرمایه‌دارن به سمت شهرهای بزرگ‌تر و با امکانات بیشتر هجوم بیاورند. شهرهایی که تسهیلات بیشتری در اختیار مردم قرار می‌دهند قادرند سرمایه‌های اقتصادی و نیروهای انسانی بیشتری را به خود جلب و جذب کنند.


منبع: یورو نیوز

 • مصطفی جمشیدی